Iznīcinam PrintJob ar DOS

Tātad, sanāca vajadzība pēc, iespējas izdzēst piespiedu kārtā visus PrintJob’us jo , tāpat nesanāk ātri nokancelēt un sākt pa jaunam, kad papīrs iestrēgst, vai vnk k-kāds gļuks notiek :)

Tad taisam tik augšā BAT failu un bliežam :)

@echo off
:$reference http://atver.info/
:$reference http://support.microsoft.com/kb/946737
net stop spooler
del “%systemroot%system32spoolprinters*.shd”
del “%systemroot%system32spoolprinters*.spl”
net start spooler
pause

happy wheels

2 thoughts on “Iznīcinam PrintJob ar DOS

Leave a Reply to dEx Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *